สมัคร Fun88 คลิ๊กเลย

วิธีสมัคร ktb online


ลูกค้าสามารถสมัครใช้บริการได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

ช่องทางที่ 1 สมัครที่สาขาธนาคาร โดยนำหลักฐานประกอบ ดังนี้

-สมุดบัญชี
-บัตรประจำตัวประชาชน
-กรอกใบคำขอใช้บริการ พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อรับรหัส TOP และรับการแจ้งผลการทำรายการ
-กำหนดรหัสผ่าน (Password) ชั่วคราว 8 หลัก ด้วยตนเอง
-เมื่อการสมัครเสร็จสิ้น ท่านจะได้รับรหัสผู้ใช้ (User ID) ชั่วคราวจากระบบ
เข้าสู่ระบบครั้งแรกด้วยรหัสผู้ใช้ (User ID) ที่ได้รับจากธนาคาร  และรหัสผ่าน (Password) ที่คุณได้กำหนด ในขั้นตอนสมัครที่ www.ktb.co.th

ช่องทางที่ 2 สมัครที่เครื่อง ATM/ADM กรุงไทย

-สอดบัตร/ใส่รหัส ATM
-เลือก “บริการอื่นๆ” (2ครั้ง สำหรับเครื่องATM และ1ครั้งสำหรับเครื่อง ADM)
-เลือก “สมัครใช้บริการ”
-เลือก “เคทีบีออนไลน์”
-กำหนดรหัสผ่านชั่วคราว 8 หลัก และยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง
-เมื่อการสมัครเสร็จสิ้น ท่านจะได้รับ Slip ที่ระบุรหัสผู้ใช้ (User ID) ชั่วคราว 8 หลัก
เข้าสู่ระบบครั้งแรกด้วยรหัสผู้ใช้ (User ID) ที่ได้รับจากธนาคาร  และรหัสผ่าน (Password) ที่คุณได้กำหนด ในขั้นตอนสมัครที่ www.ktb.co.th

ช่องทางที่ 3 สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ต้องมีบัตรกรุงไทย ATM หรือบัตรกรุงไทย VISA DEBIT) เข้าสู่ขั้นตอนการสมัครที่ www.ktb.co.th แล้วคลิก KTB Online

-เลือก “สมัครใช้บริการ”
-หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
-เลขที่บัตรกรุงไทย ATM หรือ VISA DEBIT 16 หลัก**
-รหัสบัตร ATM 4 หลัก
-กรอกข้อมูลเพื่อแสดงตน ได้แก่ ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวเช่น ที่อยู่ที่บ้าน,ที่ทำงาน, Email Address,   หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ให้เป็นปัจจุบัน
กำหนดรหัสผ่าน (Password) ชั่วคราว ความยาว 8-20 ตัวอักษรแล้วยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง
-เข้าสู่ระบบครั้งแรกด้วยรหัสผู้ใช้ (User ID) ที่ได้รับจากธนาคาร และรหัสผ่าน (Password) ที่คุณได้กำหนดในขั้นตอนการสมัครที่ www.ktb.co.th โดยการสมัคร ในขั้นตอนนี้จะเป็นเสมือนการยื่นใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น คุณยังไม่สามารถใช้บริการใดๆ ได้
-ติดต่อสาขาของธนาคาร พร้อมเอกสารหลักฐานความเป็นเจ้าของบัญชี ได้แก่ บัตรประชาชน และสมุดคู่ฝาก เพื่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลยืนยัน การสมัครใช้บริการในระบบของธนาคาร จากนั้นคุณสามารถเข้าสู่ระบบ KTB Online เพื่อใช้บริการได้ตามปกติ

** บัตร ATM รุ่นที่มีเลขที่หน้าบัตร 13 หลัก เวลาสมัครใช้บริการให้ป้อนข้อมูลดังนี้
บัตร Classic 006000 + เลขที่บัญชี 10 หลัก
บัตร Gold 006002 + เลขที่บัญชี 10 หลัก


  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call center 1551 

0 ความคิดเห็น:

fun88

REALTIME

tweet

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

FOLLOW US